Peyğəmbərlərin qövmlərini namaza dəvət etməsi və namazın əhəmiyyəti

İmanlı insan ibadətlərinə olduqca diqqətlə yanaşmalı, Allahın (cc) vacib buyurduğu namaz, oruc və dəstəmaz ibadətlərini həyatı boyunca şövqlə davam etdirməlidir. Namaz möminlərə həyatları boyunca buyurulan, vaxtları təyin olunmuş ibadətdir. İnsan unutmağa və qəflətə düşməyə meyilli varlıqdır. İradə göstərməyib özünü gündəlik hadisələrin axışına buraxsa, əsl diqqət göstərməli və ağlında tutmalı mövzulardan uzaqlaşar.

Allahın (cc) hər tərəfdən onu əhatə etdiyini, hər an özünü izlədiyini, eşitdiyini, etdiyi hər şeyin hesabını Allaha (cc) verəcəyini, ölümü, cənnətin və cəhənnəmin varlığını, qədərin xaricində heç bir hadisənin meydana gəlməyəcəyini, qarşılaşdığı hər şeydə, hər hadisədə xeyir olduğunu unudar. Qəflətə düşərək həyatının əsl məqsədini ağlından çıxara bilər.

Gündə beş vaxt qılınan namaz isə bu unutqanlıq və qəfləti aradan qaldıran, möminin şüurunu və iradəsini açıq tutan ibadətdir. Möminin davamlı Allaha (cc) yönəlib dönməsini təmin edir və Rəbbimizin əmrlərinə uyğun yaşamasına kömək edir. Namaz qılmaq üçün Allahn (cc) hüzurunda dayanan mömin Rəbbimizlə güclü mənəvi bağ qurur. Namazın insana Allahı (cc) xatırlatdığı və insanı hər cür pislikdən uzaqlaşdırdığı bir ayədə belə bildirilir:

Kitabdan sənə vəhy olunanları oxuyub namaz qıl. Həqiqətən, namaz çirkin və yaramaz işlərdən çəkindirir. Allahı yada salmaq isə (ibadətlərin) ən əzəmətlisidir. Allah nə etdiklərinizi bilir. (Ənkəbut surəsi, 45)

Tarix boyunca peyğəmbərlər qövmlərinə Allahın (cc) fərz etdiyi namaz ibadətini təbliğ etmişlər, özləri də həyatları boyunca bu ibadəti ən gözəl və ən doğru şəkildə tətbiq edərək bütün möminlərə nümunə olmuşlar. Bu mövzu ilə əlaqədar ayələrdən bəziləri belədir:

Hz. İbrahim üçün:

“Ey Rəbbim! Məni də, nəslimdən olanları da namaz qılan et! Ey Rəbbimiz! Duamı qəbul elə!” (İbrahim surəsi, 40)

Hz. İsmayıl üçün:

“Kitabda İsmaili də xatırla! Həqiqətən, o öz vədinə sadiq idi. O bir elçi və peyğəmbər idi. O öz ailəsinə namaz qılmağı, zəkat verməyi əmr edirdi. O, Rəbbinin rizasını qazanmışdı.” (Məryəm surəsi, 54-55)

Hz. Musa üçün:

“Həqiqətən, Mən Allaham. Məndən başqa heç bir ilah yoxdur. Mənə ibadət et və Məni xatırlamaq üçün namaz qıl!” (Taha surəsi, 14)

Hz. İsa üçün:

“Körpə (dil)(açıb)dedi: “Həqiqətən də, mən Allahın quluyam! O mənə Kitab verdi və məni peyğəmbər etdi. Harada oluramsa olum, məni mübarək etdi və nə qədər ki sağam, mənə namaz qılıb zəkat verməyi əmr etdi.” (Məryəm surəsi, 30-31)

Namaz hansı vaxtlarda qılınmalıdır?

Quranda möminlərə namaz ibadətinin öz vaxtlarında qılınması əmr edilmişdir. Namaz vaxtları "səhər", "günorta", "ilkindi", "axşam" və "şam" olmaqla beş vaxtdan ibarətdir.

Namazı huşu içində qılmaq – uca Rəbbimizin hüzurunda Onun heybət və əzəmətini ürəyimizdə hiss edərək, Ona hörmət dolu qorxu bəsləyərək bu ibadəti yerinə yetirməkdir. Namaz ibadətini haqqı ilə yerinə yetirmək istəyən mömin fikrini dağıdan şeylərə qarşı tədbir almalı, namaz qılarkən fikrini namaza verməyə xüsusi diqqət göstərməlidir.

Namazı doğru qılmaq Rəbbimizi xatırlamamız, Onu ucaltmamız və bütün əskiklərdən münəzzəh tutaraq Ona tək İlah kimi ibadət etməmiz üçün çox gözəl fürsətdir. Belə ki, Allah bir Quran ayəsində Özünü zikr etmək üçün namaz qılınmasını belə buyurmuşdur:

“Həqiqətən, Mən Allaham. Məndən başqa heç bir ilah yoxdur. Mənə ibadət et və Məni xatırlamaq üçün namaz qıl!” (Taha surəsi, 14)